ÁSZF

A web-áruház üzemeltetője és a termékek forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt.
Székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 5.
Levelezési cím: 9401 Sopron, Postafiók 91.
E-mail cím: info@mokshazrt.hu

Panaszkezelésre a következő elérhetőségeken forduljon bizalommal hozzánk:

Telefonszám: +36 20 778 5621
Levélcím: Móksha Gyógyír Zrt. | 9401 Sopron, Postafiók 91.
E-mail cím: info@mokshazrt.hu


SimplePay Bankkártyás fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. (2161 Csomád, Szent István u. 5.) adatkezelő által a mokshazrt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Elfogadom, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. (2161 Csomád, Szent István u. 5.) által a mokshazrt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.


1. Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban ÁSZF – célja, hogy a Móksha Gyógyír Zrt. által üzemeltetett honlapon (mokshazrt.hu), illetve annak „Shop”-jában történő rendelés, vásárlás szabályait rögzítse.

2. A honlapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció. Aki regisztrál, az a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et, Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, Működési- és Etikai Szabályzatunkat és az abban foglaltakat megértette, melyekkel egyetért.

3. Alkalmi fogyasztóként, vásárlóként valamint regisztrált ajánlóként is megtehető a vásárlás. Aki ajánlói regisztrációval rendelkezik a cég által biztosított aldomain oldalon, a regisztrációs nevének (számának), illetve a hozzá tartozó jelszavának megadásával bármikor leadhatja rendelését, a szállítási cím, illetve a fizetési mód pontos megadásával, mely alkalmanként módosítható.

4. A regisztráció, valamint a rendelés során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük, azt harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében, célzottan kerülnek átadásra.

5. A honlapon megtalálja a Móksha Gyógyír Zrt. által forgalmazott termékre (termékekre) vonatkozó információt, termékleírást, valamint a Shop-ban megtalálja minden termék fizetendő árát.

6. Megkezdett rendelés leadásakor a „kosár kiürítése” gomb segítségével lehetősége van a megrendelt termék/termékek mennyiségét, típusát módosítani, vagy a megkezdett rendeléstől, vásárlástól elállni.

7. A megkezdett rendelésben a termékválasztás gombra kattintva, lehetősége van a virtuális kosárba újabb terméket helyezni.

8. Minimális rendelési összeghatár nincs.

9. A szállítási költségének összege a megrendeléskor minden esetben feltüntetésre kerül, a szállítási költség országon belül fizetési módtól független, nem változik, biztosítási díjat tartalmaz. Nemzetközi szállítási díj súlytól, értéktől függően változik, megrendeléskor minden esetben feltüntetésre kerül.

10. A megrendelés beérkezését követően a rendszer automatikusan visszaigazolást küld a megrendelésről az Ön által megadott e-mail címre.

11. A kiszállítás kezdeményezéséről az Ön által megadott email címre értesítőt küldünk ennek megérkezésétől számítottan (kézbesíthetőségtől függően) 24-48 órán belül a megadott címre szállítják a megrendelést.

12. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon, illetve munkanapokon történik.

13. A megrendelt terméket/termékeket a következőképp fizetheti meg:
• Fizetés áruátvételkor – személyes átvétel vagy utánvétes csomagküldés esetén
• Fizetés banki átutalással *
• Fizetés banki befizetéssel*

* Banki átutalás, befizetés esetén a megrendelt termékek kiszállítását csak és kizárólag az ellenérték befizetését követően, a cég számláján történt jóváírás után áll módunkban teljesíteni.
** Bankkártyás fizetést regisztráció esetén nem tud használni, amikor az aldomain oldal létrehozása megtörtént, egymáshoz tudnak a terminálok csatlakozni, így lehetőség nyílik a bankkártyás fizetésre.

14. A vásárlót, a fogyasztót 14 munkanapon belül megilleti a megrendeléstől való elállási jog. Már kiszállított és átvett termék esetén, csak és kizárólag bontatlan csomagolásban visszaküldött terméket áll módunkban visszavenni. A szállítás költsége ez esetben a fogyasztót terheli. Előre utalás, vagy átvételkor történt megfizetés esetén a szolgáltató a vásárló, fogyasztó által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizeti.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontása után nem küldhető vissza;

15. A fogyasztó panaszával az alábbi szervekhez is fordulhat: Békéltető Testület
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamarák (a továbbiakban: Kamara) mellett működő független testület.
Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a lakóhely vagy tartózkodási hely alapján illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével –
a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,
b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint
e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
A fentieken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) az árufogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

16. Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem a megelőzésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. A Móksha Gyógyír Zrt. mint forgalmazó nem vállal jogi és gazdasági felelősséget a termékét forgalmazó gazdasági társaságok, magánszemélyek állításaiért, kiírt, bárhol megjelenített terméktapasztalataiért, véleményéért.

Kérjük a szolgáltatók és forgalmazók leírásainak és reklámjainak olvasásakor, ezt vegyék figyelembe!
Web-áruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, probléma megoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.

Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!
Figyelem! Nem tekinthetők bizonyítéknak a Moksa cseppekkel kapcsolatos pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Az emberi szervezetre gyakorolt esetleges kedvező hatás szintén nem azonosítható a gyógyhatással. Mivel minden ember szervezete más, ezért eltérően reagálnak a Moksa cseppek szedésére.

Az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, gyógyhatásuk nincs, ezért az ebből eredő állításokért felelősséget nem vállalunk. A weboldalon szereplő kedvező hatások, pozitív visszajelzések kizárólag a Moksa cseppeket szedő és használó fogyasztók véleményei, tapasztalatai alapján kerültek feltüntetésre.

17. A Móksha Gyógyír Zrt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek.

18. A Moksa Csepp oldalain megjelent, termékről szóló leírások, tapasztalatok magánvéleménynek minősülnek. Az anyagokat beküldők állításai saját tapasztalatokon alapulnak, az ő véleményüket tükrözik. Az oldalon található termékek nem minősülnek gyógyszernek, az étrend-kiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.